Кариери

Кариери

 • Механичен инженер ОБЯВА за попълване състава на екипа на проект BG16RFOP002-1.005-0180 “ Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от "Телетек Електроникс" ЕАД“ Проект BG16RFOP002-1.005-0180 “Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от "Телетек Електроникс" ЕАД“ по… Виж повече

  ОБЯВА

  за попълване състава на екипа на проект BG16RFOP002-1.005-0180 “ Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от “Телетек Електроникс” ЕАД“

  Проект BG16RFOP002-1.005-0180 “Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от “Телетек Електроникс” ЕАД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 набира специалист с висше образование както следва:

  Длъжност в екипа Ангажираност и изисквания: Стаж (брой години)/професионален опит
  Механичен инженер Изисквания за длъжността:
  •              Висше техническо образование – специалност Машиностроене и уредостроене.
  •              Умения за общуване и работа в екип. Организаторски умения.
  •              Компютърна грамотност.
  Конкретни задължения и отговорности:
  – проектиране на механиката на платформата.
  Инженер механика следва да има минимум 2 години професионален опит в сферата на изработка на механика за промишлеността.

  Назначаването е на трудов договор / допълнително споразумение към трудов договор в „Телетек Електроникс“ ЕАД, часова заетост: 8-часов работен ден. Място на работа: гр. София

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Копие на диплома за висше образование;
  • Копие на трудова книжка за доказване на професионален опит.

  Документи се приемат от 16.03.2020 г. до 23.03.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа на имейл адрес: mariela@teletek-electronics.bg

  Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 26.03.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.

 • Инженер софтуер ОБЯВА за попълване състава на екипа на проект BG16RFOP002-1.005-0180 “ Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от "Телетек Електроникс" ЕАД“ Проект BG16RFOP002-1.005-0180 “Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от "Телетек Електроникс" ЕАД“ по… Виж повече

  ОБЯВА

  за попълване състава на екипа на проект BG16RFOP002-1.005-0180 “ Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от “Телетек Електроникс” ЕАД“

  Проект BG16RFOP002-1.005-0180 “Подкрепа за извършване на индустриални научни изследвания с цел разработване на прототип на иновативна безжична пожароизвестителна платформа от “Телетек Електроникс” ЕАД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 набира специалисти с висше образование както следва:

  Длъжност в екипа Ангажираност и изисквания: Стаж (брой години)/професионален опит
  Инженер софтуер Изисквания за длъжността:
  •              Висше техническо образование – специалност Електроника.
  •              Умения за общуване и работа в екип. Организаторски умения.
  •              Компютърна грамотност.
  Конкретни задължения и отговорности:
  – изработва дизайна на мрежовия протокол и извършва неговата имплементация; работа по фърмуер на платформата. Участва в провеждането на интегрирани тестове на прототипа.
  Софтуерният инженер следва да има минимум 5 години професионален опит в сферата на безжичните комуникации и/или пожароизвестителни системи.

  Назначаването е на трудов договор / допълнително споразумение към трудов договор в „Телетек Електроникс“ ЕАД, часова заетост: 8-часов работен ден. Място на работа: гр. София

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Копие на диплома за висше образование;
  • Копие на трудова книжка за доказване на професионален опит.

  Документи се приемат от 21.02.2020 г. до 2.03.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа на имейл адрес: mariela@teletek-electronics.bg

  Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 5.03. 2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 • Асемблатор краен монтаж Във връзка с разширяване дейността на фирмата, Телетек Електроникс ЕАД търси да назначи Асемблатор краен монтаж. Ако Вие сте : - Активни, мотивирани и отговорни. Виж повече

  Във връзка с разширяване дейността на фирмата, Телетек Електроникс ЕАД търси да назначи Асемблатор краен монтаж.

  Ако Вие сте :
  – Активни, мотивирани и отговорни.
  – Прецизни и внимателни в това, което вършите.
  – Имате желание да се докоснете до най-високите технологии в електронното производство.

  Ние предлагаме:
  – Фирмено обучение.
  – Работа в млад и динамичен екип.
  – Възможност за развитие.

  Минимални изисквания:
  – Средно образование
  – Обща компютърна грамотност
  – Възможност за работа на двусменен режим
  – Умение за работа в екип.

  Електронно образование и опит в електрониката или електротехниката са предимство.

  Работата се състои в монтиране , тестване и сглобяване на печатни платки и електронни компоненти.

  Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на имейл: venelinov@teletek-electronics.bg.