Намери дистрибутор

Корпоративна социална отговорност

/Визия

Корпоративна социална отговорност

Телетек Електроникс ЕАД е социално ангажирана компания, подкрепяща и отстояваща проекти в следните области:

 • Подкрепа за социално отговорни компании
 • Подкрепа на деца в неравностойно положени
 • Подкрепа на училища и млади таланти
 • Участие в доброволчески дейности
 • Екология и енергийна ефективност

Телетек Еклектроникс ЕАД се стреми да намали вредното въздействие на дейностите си върху околната среда и прилага принципа на превенцията и предприема систематични стъпки за минимизиране на въздействието на дейността си върху околната среда

Подкрепа на училища и млади таланти

 • Стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
 • Предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
 • Осигуряване на платени стажове
 • Насърчаване на младите интелигентни хора  

Подкрепа за социално отговорни компании

 • Участие в кампаниите „Българската Коледа“
 • Активен участник в акция „Жълти стотинки“, която събира средства за медицинско оборудване
 • Участие с продуктово дарение „Пожароизвестително оборудване“ в проект за подмагане училища и детски градини в София, където децата са обучени как да реагират и разпознават пожароизвестителни аларми.
 
 

Подкрепа на деца в неравностойно положение​

 

 • Подпомагане на „SOS Детски селища“
 • Ежегодно закупуване на мартеници от дом за деца с. Доганово, които подарява на служителите на празника
 • Организира се събиране на дрехи за домове за деца