Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

НОВО – Teletek CLOUD и Teletek PRO mobile app

Спестете време и оптимизирайте дейностите по поддръжка с Teletek Cloud и Teletek PRO mobile

Teletek CLOUD осигурява отдалечен достъп, наблюдение и поддръжка в реално време на iRIS адресируеми пожароизвестителни системи* със защитена връзка. С възможност да проследите текущото състояние на свързаните обекти, да проверите текущи и минали събития, както и да поучите съобщения на телефона при събитие.Teletek CLOUD и Teletek PRO App също така ви позволяват да осигурите по-бърза и по-ефикасна реакция и да намалите времето и усилията за поддръжка.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

  • Отдалечен достъп, наблюдение и поддръжка на всички свързани iRIS адресируеми пожароизвестителни системи *
  • Управление на много различни обекти от една точка
  • Проверка на състоянието на системата в реално време – състояние на луп, зона и устройство; активиране и състояние на входно/изходни модули
  • Изпращане на съобщения на телефона в реално време
  • Изпращане на e-mail при събития пожар, повреда и предупреждение
  • Лесно добавяне на панел чрез сканиране на QR код
  • Геолокация с Google Maps
  • Поддръжка на множество потребители с различни нива на достъп
  • Лесен, интуитивен интерфейс
  • Teletek PRO – Допълнителен луп калкулатор за подпомагане на проектантите при изчисляване на дължината и дебелината на кабела според броя на устройствата, зададени в проекта

*iRIS панели поддържащи CLOUD функции:

– iRIS8 от версия на фърмуера 1.1.1 и по-нова (За повече информация относно как най-старата версия може да поддържа CLOUD функции се свържете с вашия търговски представител.)

– НОВ iRIS4 – в наличност от първото тримесечие на 2023г.

Отидете на Teletek Cloud  www.teletek-cloud.com

Или

Изтеглете Teletek PRO безплатно