Patriot
Софтуер пакетите за мониторинг на Patriot имат гъвкавостта и способностите да отговорят на нуждите на всяка мониторинг фирма. Те са съвместими с всички известни приемници и формати. Възможни са пре...
Виж продукта
Observer
Observer е софтуер за мониторинг на обекти, оборудвани с адресируеми пожароизвестителни системи на Телетек Електроникс. Софтуерът следи състоянието на детекторите с техните съответни зони и имена, как...
Виж продукта