Успешна сертификация - IRIS PS72

Назад
2018.10.04

Следвайки нуждите на нашите пазари, вече имаме успешно сертифицирания по стандарт EN54-4 допълнителен захранващ блок IRIS PS72.
Можете да откриете сертификатът и допълнителните документи на продуктовата страница или в Библиотеката.

За цени и наличности, моля, свържете се  с Вашия регионален търговски представител.


Екип на Телетек Електроникс