Нашите партньори в България са:

Можете да поръчате продуктите на Телетек Електроникс от партньорите ни в следните държави
София
ТЕКРА ЕООД                                                       
 
София
 
бул. Проф. Цветан Лазаров 35
 
Център за обслужване на клиенти - 0700 11010
 
Тел.: (02) 969 47 47
(02) 969 46 77
(02) 969 46 00
(02) 978 11 00
 
GSM: 0888 / 222 287
 
Факс: (02) 979 17 87
 
E-mail: csc@tekra.bg
 
 
Пловдив
ТЕКРА ЕООД                                                   
 
Пловдив
 
бул. Княгиня Мария Луиза 72
 
Тел.: (032) 961 157
 
GSM: 0888 / 222 218
 
 
Варна
ТЕКРА ЕООД                                                     
 
Варна
 
Бизнес парк, сгр. 8, партер
 
Tел: (052) 73 73 50
 
GSM: 0888 / 764 226
 
 

 

Бургас
ТЕКРА ЕООД                                                           
 
Бургас
 
ул. Одрин 50, Зона за бизнес Аполо, партер
 
Tел.: (056) 833 231
 
GSM: 0888 / 300 832
 

 

Плевен

ТЕКРА ЕООД                                                

Плевен

ул. „Ангел Кънчев” № 57
 
Tел.: 064/ 80 39 08, 80 39 30
 
Факс: 064/ 80 39 30
 
GSM: 088 511 40 47