SIMPO

Пожароизвестителния аналогово адресируем Simpo е идеалното решение за малка адресируема система, до 500 устройства, Панела поддържа до 2 кръга и визуализира до 48 зони. Всеки кръг поддържа до 250 устройства от серията SensoIRIS, поддържащи комуникационен протокол Телетек Електроникс.

Статуса на системата се визуализира посредством LCD дисплей и светодиодни индикации.

Панела се програмира директно с ProsTE софтуер.

Кутията на панел Simpo е метална, с удобен за превод лицев панел, както и многоезична софтуерна поддръжка.

Функционални характеристики
 • Кръгове: до 2 (TTE протокол)
 • Устройства на кръг: 250
 • Зони: 48
 • Входове: 3
 • Изходи (наблюдаеми, реле): 5
 • Изходи (наблюдаеми, програмируеми, реле): 4 х 230V/10A
 • Памет събития: 10 240 събития
 • Принтер: опция
 • Дисплей: 4*40 символа LCD
 • Езикови версии: Да/Многоезичен (български включително)
 • Програмиране: чрез ProsTE софтуер
 • Сертифициран по EN54 - 2/4
 • Предаване на събития на мониторинг на софтуер Observer през LAN канал (ModBUS протокол)
Основно захранване 90 ÷ 264 VAC
Честота 47 ÷ 440 Hz
Резервно захранване 1 батерия, 12V/ 18Ah
Електрически изход 4.2A
Работна температура -5°C до +40°C
Тегло (без ак.батерия) 4.2 кг
Размери 306x412x81.2мм
Техническа документация
SIMPO - Етикет системна индикация
Обновен на2018.04.12
Размер0.02 MB
Изтегли
Маркетингова документация
SIMPO - Технически характеристики
Обновен на2017.07.12
Размер0.40 MB
Изтегли
Сертификати
Simpo - Декларация за съответствие
Обновен на2019.04.16
Размер0.34 MB
Изтегли
SIMPO - Сертификат EN54
Обновен на2017.08.16
Размер3.67 MB
Изтегли
Софтуер
Софтуер за програмиране - ProsTE ver. 5.3.16
Обновен на2019.12.04
Размер16.90 MB
Изтегли
SIMPO - Firmware 4.0.1
Обновен на2019.11.07
Размер0.54 MB
Изтегли
Калкулатори
IRIS/SIMPO калкулатор TTE loop
Обновен на2019.02.14
Размер2.38 MB
Изтегли
SIMPO калкулатор батерия
Обновен на2018.06.17
Размер2.12 MB
Изтегли