Производство

Телетек Електроникс АД разполага с две високо технологични SMD линии.

Първата линия включва принтер DEK “ELA” , две машини за автоматичен монтаж на SMD елементи TOPAZ-X (Philips) и TOPAZ-XII (Assembleon), както и машина за запояване ЕRSA HOTFLOW 5.

Втората SMD линия включва принтер DEK “HORIZON”, две машини за автоматичен монтаж TOPAZ-XII (Assembleon) и машина за запояване HELLER 1809EXL.

Номинална скорост на работа на всяка линия е до 30 000 елемента/час с възможност за монтиране на чип, “fine pitch” елементи и др.

Принтерите от линията са оборудвани с високо технологични рамки за стенсили тип Vector Frame и Vector Guard, с което се осигурява висока точност на нанасяне и прецизност на отпечатъка.

Телетек Електроникс АД разполага и с ръчно работно място FP300/700 (Fineline - DIMA) за поставяне на SMD елементи и ръчен принтер SP200 (DIMA) за изработка на прототипи и малки серии от платки.

Подготвени са процеси за запояване с оловни и безоловни консумативи.

Прилага се баркод система за проследимост на насищането и “online” контрол върху процесите.

Процесът по насищане на печатни платки със SMD елементи включва следната технологична подготовка:

  • Технологизиране и мултиплициране на платки в панели, подходящи за линиите за автоматичен монтаж и спойка вълна;
  • Подготовка на програми за насищане на SMD елементи на линиите за автоматичен монтаж;
  • Поръчка на панели от платки;
  • Поръчка на елементи за насищане;
  • Подготовка и поръчка на стенсили за принтер (лазерни или ецвани в зависимост типа на насищаните корпуси на елементи и от желанието на клиента).

Производство на пожароизвестителни детектори

Като утвърден производител на пожароизвестителна техника Телетек Електроникс АД разполага с тестов тунел за пожароизвестители. Tунелът за тест на конвенционални пожарни детектори SensoMAG и адресируеми детектори SensoIRIS е серия 1000 Compact от английската фирма AW Technology. Тестовият тунел има опции за тест на димно-оптични, температурни и комбинирани детектори. При проектирането на тунелa работата му е съобразена с изискванията на стандарти EN54-7 и EN54-5, както и с изискванията на производствената среда. Управлението на процеса на тестване става чрез специализиран софтуер, проектиран за тунела.

Подизпълнители и доставчици

​Телетек Електроникс АД търси и обновява непрекъснато списъка на своите подизпълнители и доставчици на материали и услуги.

Ако желаете да работите с нас, пишете ни на info@teletek-electronics.bg