Намери дистрибутор

Кариери

 \Кариери

Senior embedded software engineer С, С++

Във връзка с разширяването на отдел Развойна Дейност и очаквани нови проекти, компанията търси да назначи нов колега в екипа:

Senior embedded software engineer С, С++

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за разработването на управляващия софтуер за микроконтролерите ARM Cortex на нашите продукти.
 • Отговаря за жизнения цикъл при разработка на софтуер;
 • Взима решения свързани с цялостната архитектура на проектите, преглед и дизайн на код, стил на програмиране и съгласува приетите правила;
 • Дава предложения за подобрения и решаване на проблеми;
 • Създава нови, подобрява и модифицира съществуващи кодове;
 • Разработва и внедрява нови функции и алгоритми;
 • Поддържа високо качество на разработваните решения чрез минимизиране на риска от грешки с цел създаване на надежден код;
 • „Оживява“ създадения алгоритъм като взима превантивни мерки за минимизиране на риска от грешки;
 • Изготвя седмичен отчет за напредък по проектите и последващи действия.

Професионален опит;

 • Подходящо образование в областта на електрониката и програмирането;
 • Отлично владеене на Еmbedded ANSI C/C++;
 • Опит с Еmbedded RTOS и умения за анализ в реално време;
 • Добро техническо ниво на английски език;
 • Практически опит в проектирането на интегрирани системи и системи в реално време;

Личностни качества:

 • Висока комуникативна култура и екипно ориентиран подход;
 • Високо ниво на отговорност и умения за спазване на срокове;
 • Отлични междуличностни умения при решаването на проблеми
 • Ориентация към вътрешни и външни клиенти с високи критерии за качество;
 • Гъвкавост, адаптивност, отворен за посрещане на промяна и придобиване на нови знания и умения.
 • Отговорност и прилежност при работа с документация и файлове;
 • Ориентация  към постигане на резултати и високо качество на работа;
 • Нагласа за самообучение, лична организираност и ангажираност с работния процес

Компанията предлага:

 • Висок стандарт и условия на труд;
 • Социален пакет – гъвкаво работно време;
 • Перспективна и дългосрочна работа в сигурна международна компания, с дългогодишна успешна история;
 • Съвременен подход и отношение към служителите;
 • Кариера в успешна компания, в екип, който винаги ще ви подкрепи и изслуша предложенията ви;
 • Разнообразни проекти;
 • Атмосфера на взаимопомощ и открита среда на споделяне;
 • Възможност за лична изява.

В случай, че обявата представлява интерес за Вас, моля, изпратете CV и възможна дата на започване на следния имейл адрес: antoaneta.pancheva@teletek-electronics.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. На всички останали благодарим за отделеното време!


Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.