Намери дистрибутор

Case study

 \Case study

Министерство на отбраната на Република България и база на НАТО – София

Предизвикателството да пазиш Министерството на отбраната на България и базата на НАТО (NFIUs)

За проекта
За защита на Министерството на отбраната на Република България и на щаба на НАТО (NFIU) в София, бе избрана IRIS адресируема противопожарна система с устройства от Телетек Електроникс. Масивната 9 етажна сграда (9000 кв.м) е популярна като българския Пентагон и в нея се помещават и щабовете на пехотата, ВВС, Военната полиция, както и щаба на НАТО.

Предизвикателства
Проектът включваше модернизиране / подменяне на цялостната противопожарна система в 9 етажна сградата, с огранияен достъп, високо ниво на сигурност и докато цялата сграда беше напълно заета от работещи служители, без работата ни да доведе до смущения в работата на министерството.

Решение
Новата пожароизвестителна система осигурява цялостна защита на всичките девет етажа на сградата на Министерството на Отбраната и включва 9 адресируеми панела в мрежа с приблизително 3500 устройства, наблюдавани от софтуера на Телетек Електроникс Observer. Също така системата е интегрирана и свързана с управлението на 9 евакуационни изхода, 6 асансьора, климатизация на сградата, всички електрически табла и система за контрол на достъпа.

Проекта е приключен през 2017 г и е предаден с пълното одобрение на Гражданска Защита и Пожарните служби.