Намери дистрибутор

Case study

 \Case study

Пиреос Банк – Гърция

125 клона на Пиреос Банк в Северна Гърция са защитени с пожароизвестителни системи на Телетек Електроникс

За компанията
Със седалище в Атина и с приблизително 11,4 хиляди служители, Банка Пиреос предлага пълен набор от финансови продукти и услуги на над 5,4 млн. клиенти в Гърция.
Банка Пиреус, компанията-майка на групата, е основана през 1916 г. и е водеща банка в Гърция според пазараен дял в кредитите и клоновата мрежа. Банка Пиреос предлага пълен набор от банкови услуги и специализирани услуги за малки и средни предприятия, банкиране на дребно, електронно банкиране и капиталови пазари. Акциите на Банка Пиреос са регистрирани на Атинската фондова борса (ATHEX) от 1918 г.
Банка Пиреос притежава специално ноу-хау в областта на средните и малките предприятия, в земеделското банкиране, потребителското и ипотечното кредитиране и зеленото банкиране, капиталовите пазари и инвестиционното банкиране, както и лизинга и факторинга. Тези услуги се предлагат чрез национална мрежа от 620 клона и 2019 банкомати, а също и чрез иновативната си платформа за дигитално банкиране winbank.

Предизвикателства
Въпреки сериозна конкуренция в лицето на международно известни и доказани компании в пожароизвестителни решенията системите на Телетек Електроникс бяха избрани поради отличните технически параметри, гаранционно и техническо обслужване и не на последно място поради сериозни референции от готови проекти.

Решение
Проекта е стартиран през 2019 г и до момента обхваща 125 клона на банката в Северна Гърция, от които 50 клона са оборудвани с по един адресируем пожароизвестителен панел Iris с два кръга, 80 детектора SensoIris S130 and 10 детектора SensoIris T110. Останалите обекти са с конвенционални системи MAG. Всички обекти от проекта се следят сентрално чрез софтуер за мониторинг Обзървър.