\Zuhause

За нас

Телетек Електроникс EАД е най-големият Български производител на пълна гама сигнално-охранителна и пожаро – известителна техника. Компанията е основана през 1991 г. и бързо се утвърди като лидер на вътрешния и международния пазар.

Това беше постигнато благодарение на непрекъснатия стремеж за развитие и производство на високотехнологични продукти и решения през последните 30 години. 

/warum Teletek?

Video abspielen
30
jahre
Innovation
180
mitarbeiter
75
Дистрибуция в над 75 държави
380
Собствени разработки
45
Mio. produzierte

/ referenzen

    /полезни връзки