Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

IRIS с нова функционалност за автоадресиране

Уважаеми Партньори и Клиенти,

От версия 5.1.4 добавяме автоадресиране към панел IRIS. Новата функционалност има за цел да улесни инсталацията на системата. Инсталаторът може да монтира всички устройства, без да им задава адреси предварително. Панелът ще ги раздаде автоматично в последствие.

Има 2 метода на автоадресиране – по ID номера и по вграден изолатор.

При автоадресиране по ID номер, се следва поредността на уникалните ID номера на устройствата, свързани към кръга. Подреждането е от по-малки номера към по-големи, като системата започва от пожароизвестителните детектори, след това сирени, ръчни бутони и на последно място – модули.

При автоадресиране по вграден изолатор, след стартиране на процедурата, панелът започва адресирането на устройствата с нарастване на номерата от 1 до 250, като следва поредността на устройствата в кръга. 

Можете да се възползвате от автоадресирането от следните продуктови версии нагоре:

SensoIRIS MIO22 (HW.2.0/SW.2.0)

SensoIRIS MOUT (HR2.0/SR2.0)

SensoIRIS MIO04 (HW.2.0/SW.2.0)

SensoIRIS MIO40 (HW.2.0/SW.2.0)

SensoIRIS MOUT240 (HR2.0/SR2.0)

SensoIRIS MCP150 (HR2.0/SR2.0)

SensoIRIS MC-Z (HW.2.0/SW2.00)

SensoIRIS M140 (HR2.00/SR1.08)

SensoIRIS S130 (HR2.00/SR1.08)

SensoIRIS T110 (HR2.0/SR1.08)

SensoIRIS WSST EN54-23 (HR2.0/SR2.0)

SensoIRIS WSOU (HR2.0/SR2.0)

SensoIRIS WS (HW.2.0/SW.2.0)

SensoIRIS BSST (HW2.0/SW2.01)

SensoIRIS BSOU (HW2.0/SW2.01)