Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

IRIS, Simpo & SensoIRIS с нова RI функционалност

Скъпи Клиенти и Партньори,

Представяме ви новата RI (Remote Indication) функционалност, която Телетек Електроникс ЕАД въвежда за всички адресируеми детектори от серия SеnsoIRIS. Вече е възможно изходът за свързване на надвратен индикатор на всеки детектор да се програмира, така че да може да се активира от всеки друг детектор в системата. Това позволява съществено намаляване на разходите по инсталиране и съкращаване на необходимото време и труд за изграждане на цялата система за пожароизвестяване (намаляват се разходите за допълнително окабеляване).   

Въведената нова функционалност премахва ограничението за свързване на определен брой детектори към един надвратен индикатор. За обезпечаване на управлението на RI, към менюто за програмиране на всеки детектор са добавени няколко нови функциоанлни настройки.

Забележка: Новата функционалност RI е достъпна при софтуерни версии:

– За адресируеми панели IRIS: HR3.0/SR6.1.1 и по-висока

– За адресируеми панели SIMPO: HR2.4/SR4.1.1 и по-висока

– За адресируеми детектори SensoIRIS: HR2.1/SR1.10 и по-висока

Внимание: За използване на новата функционалност RI е необходимо да се използват в обща система детектори и панел от посочените по-горе или по-високи версии!

За допълнителна информация може да се свържете с вашия Регионален Представител.

Екипът на Телетек Електроникс