Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Нова версия (5.1.7) на софтуер ProsTE

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Телетек Електроникс представя новата версия на софтуер ProsTE (ver. 5.1.7).

Сега вече Bravo системите (от SW 4.0 нагоре) с Bravo TTE GPRS модул (HW.2.21/SW.9.30) могат да бъдат програмирани да изпращат и SMS съобщения за събития по групи, като например „Аларма" и "Аларма възстановяване“, „Тампер" и "Тампер възстановяване“, „Пожар" и "Пожар възстановяване“ и др. до максимум 4 телефонни номера.

Можете да свалите последната версия на ProsTE 5.1.7 от нашата Библиотека.

Екипът на Телетек Електроникс