Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Нова версия на Ajax SP

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Считано от 04.07.2016 е налична нова версия 1.8.0 на AJAX SP.

Промените в Ajax WEB са следните:

  • Гръцки и португалски език;
  • Съобщение за грешка при опит за включване под охрана на неготова система;
  • В екран СИСТЕМИ, бутон РЕДАКЦИЯ са добавени:
    • 2D баркод, за по-лесно и бързо добавяне на нова система в MobileTTE приложението;
    • избор на групи за известяване на непрегледани събития.

Екипът на Телетек Електроникс.