Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Нови функции в адресируем панел SIMPO

Уважаеми Клиенти и Партньори,
Представяме на вашето внимание нов фърмуер ъпдейт на софтуера на адресируем пожароизвестителен панел SIMPO (SW 3.5.1), в който има следните нови функционалности:

  • Добавена е нова функция “Евакуационен цикъл”. По време на евакуация, адресируемите сирени се включват и изключват циклично, като времето за това се задава от инсталатора.
  • Нови събития за активиране на входове “Voice Cycle” и “Sounder ON (Zonal)”. Целта е чрез тях да се командва система за гласово оповестяване.
  • Датата и часът могат да се променят на ниво на достъп 2.
  • Нивото на запрашеност на детекторите може да се изчете чрез специализиран софтуер ProsTE и да се запази като Excel файл с възможност за печат.
  • Ново работно меню, чрез което се настройва повторение на изходи: “siren”, “fire”, “extinguishing” и “fault”, когато панелите работят в мрежа.

Можете да изтеглите последната версия на софтуера, използвайки следните връзки към нашата библиотека:

Екип на Телетек Електроникс