Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Нови функционални характеристики на панел IRIS

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Имаме удоволствието да Ви представим новите функционални характеристики на адресируем пожароизвестителен панел IRIS (версия SW 5.2.1, HW 3.0):

– Въвеждане на нови предупредителни съобщения при активиране на всеки вход/изход, в които се посочва и адреса на устройството;

– Функционалността на всеки вход/изход може да бъде описана с кратък текст, с дължина до 40 символа;

– Максималният брой на логическите входове/изходи е увеличен на 250;

– Нов параметър „Евакуация“ в меню „Сирени“. Определя поведението на сирените по време на евакуация: само звук, само светлина, звук и светлина;

– Ново меню „Фирмено лого“ за въвеждане на текст, описващ обекта и екипът по поддръжка на противопожарната система;

– Входовете на модули SensoIRIS MIO22 и SensoIRIS MIO40 могат да бъдат описани индивидуално с текст до 40 символа , според тяхната функционалност;

– Нова опция „Редундантност“ в меню „Мрежови настройки“. При включване на опцията се игнорират съобщенията за повреда при нарушаване на свързването в редундантната мрежа;

– Нова функция на адресируем модул SensoIRIS MOUT. Изходът на модула може да работи в два режима: Нормален и Инвертиран поляритет. В нормален работен режим релето на модула ще се активира при подаване на сигнал (24V) и ще се деактивира при отпадане на сигнала; в режим на Инвертиран поляритет  релето ще е активно при липса на сигнал и ще се деактивира при подаване на сигнал (24V). Подходящо приложение на тази опция е за управление пожарни врати;

– Добавена е нова функция “Обща Евакуация”, за входове от тип “Основен”, в меню “Входове”. Тази опция дава възможност да се задействат различни изходи при евакуация и пожар в конкретна зонова група, например да се излъчват различни гласови съобщения;

– Добавена е нова функция “Стоп Аларма (Строб ON)”, за изходи от тип “Действие”, в меню “Изходи”. При избор на функцията, в случай на алармено събитие сирените ще бъдат затихнати, но светлинната им индикация остава активна;

– Нов тип импулс на изхода “1 Импулс” в меню „Изходи“. Сигналът от изхода представлява еднократен импулс, чиято продължителност може да се настройва от 2,5 до 600 секунди (стъпка 2,5 секунди);

– Добавен нов бутон “TURN ON/OFF” към менютата на кръговите устройства. Функцията му е да включва светлинната индикация на устройството (детектор или модул) за определяне на точното му място на инсталиране. (Забележка: При сирени SensoIRIS WSOU (IS) и SensoIRIS BSOU (IS) се включва звукова сигнализация, а при сирени SensoIRIS WSST (IS) и SensoIRIS BSST (IS) – звукова сигнализация и светлинна индикация);

– Ново подменю “Устройства в зони” в меню “Поддръжка”. Инсталаторът може да види всички устройства, присъединени към определена зона;

– Нова функционалност, с която инсталаторът може бързо да замени един тип устройство с друг без препрограмиране.  Когато устройство е заменено физически в системната конфигурация с друг тип, панелът ще промени неговия статус на “Грешен тип”. Инсталаторът може бързо да коригира това, използвайки бутон “Фиксиране” (FIX), като номерът и името на зоната ще бъдат запазени за новото устройство;

– Забраняване на работата на кръгови сирени може да се прави само от ниво на достъп 3;

ВНИМАНИЕ: Забраняването на сирената е настройка, която не удовлетворява изискванията на стандарт EN54-2!

– Менютата на панела вече са достъпни и на Естонски, Унгарски и Румънски език.

Всички, поддържани от панела езици са:

– Английски, Български, Италиански, Полски, Турски, Португалски, Хърватски, Руски, Френски, Латвийски, Холандски, Испански, Естонски, Унгарски, Румънски