Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Нови продукти допълващи гамата на безжична серия BRAVO

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Телетек Електроникс АД стартира продажби на нова гама дистанционни управления допълваща периферията от поддържани безжични устройства от серия BRAVO. Чрез тях управлението на охраната става по-гъвкаво, с възможност за задаване допълнителни функции за контрол от определени потребители.

Новата гама предлага три типа безжични еднопосочни дистанционни с различен брой бутони за реализиране на различни приложения. Основно предимство при еднопосочните дистанционни е възможността да се обучат и да работят с повече от един панел по едно и също време.

Всички дистанционни работят с една стандартна батерия 3V/190mAh, CR2032 тип, с максимален живот до 3 години.

  • BRAVO RC-11 представлява еднопосочно дистанционно управление с един бутон, чиято функция при натискане е да подава паник аларма.
  • BRAVO RC-21 представлява еднопосочно дистанционно управление с два бутона с фиксирана функция за управление на охраната.
  • BRAVO RC-41 представлява еднопосочно дистанционно управление с четири бутона, като два от тях са с фиксирана функция за управление на охраната, а другите два са със свободно програмируема функционалност, например частично включване на охраната, подаване на паник аларма или управление на PGM изходи (допълнителните функции се програмират чрез специализиран софтуер ProsTE).

Работа с новата гама еднопосочни дистанционни се поддържа от версия 5.0. на безжични панели BRAVO.

Екип на Телетек Електроникс