Home ProTTEct

Home ProTTEct е мобилно приложение за управление и наблюдение на всички произведени от Teletek Electronics жични и безжични алармени системи от серии ECLIPSE и BRAVO. Приложението е разработено както за Android, така и за iOS, в съответствие с най-новите изисквания на двете платформи. За да свържете системата си към приложението Home ProTTEct, тя трябва да бъде регистрирана в Ajax SP Server.

Характеристики на Home ProTTEct:

  • Дистанционно управление на системата – потребителят може да активира и дезактивира своята система/и дистанционно от разстояние
  • Многосистемен контрол – приложението може да управлява множество системи
  • Индикация за състоянието на системата – потребителят може да види последното събитие и състоянието на алармата в системния списък на приложението
  • Приложението поддържа два метода за добавяне на нова система:

– Ръчно – чрез ръчно въвеждане на вашите потребителски идентификационни данни

– Чрез сканиране на QR код – кодът се генерира от Ajax SP Server (Cloud)

  • Споделяне на системата – потребител може да сподели своята система, като генерира QR код чрез приложението Home ProTTEct, така че друг потребител също да може да си добави системата.
  • Частично активиране – потребителят може също да настрои системата в две различни състояния на частично включване – режим „С оставане“ и режим „Нощна охрана“
  • Управление на детектора – потребителят може да управлява (активира/деактивира) детекторите/зоните на системата, когато е необходимо
  • Push известия – Home ProTTect изпраща известия в случай на събитие в системата
  • Специален алармен тон – приложението поддържа специален звуков сигнал за алармени събития, който потребителят може да избере сам от списък с опции
  • Алгоритъм за отлагане на аларма – звукът за известяване на аларма ще се повтаря автоматично, в случай че известието не бъде потвърдено от потребителя

Приложението е безплатно за потребители на Android и iOS.

Категории: ,

Описание

Документи за продукта

Няма документация за този продукт. Моля потърсете в библиотеката или се свържете с Техническа поддръжка.

Снимки на продукта