Eclipse 32

Eclipse 32 има 8 входа за свързване на детектори, балансирането на зоните става с 1 или 2 балансни резистора или сдвоено свързване за определяне типа на балансиране за всеки вход. В хардуерната реализация на системата инсталатора може да избира между 9 типа свързване за зоните. Пълната конфигурация от 32 зони се реализира чрез сдвоено свързване (логически 16 зони) и добавяне на допълнителен разширител за 8 зони (логически 16) или без сдвоено свързане с три допълнителни разширителя за зони.

Основни предимства:

  • До 32 свободно програмируеми зони
  • 8 независими по управление групи
  • Програмиране с клавиатура или директно чрез компютър с ProsTE софтуер.
  • Актуален firmware update
  • 3 различни типа програмиране според предпочитанието на инсталатора
  • До 30 устройства свързани към системната шина
  • Пълна гама периферни устройства и модули за комуникация, произведени от Телетек Електроникс
Код: 185 Категории: ,

Описание

Входове за зони: 8 физически входа на контролния панел за свързване на детектори.

Зони: 8 / 16 зони със свободно програмируеми параметри (с възможност за разширяване до 32).

Тип на свързване в зоните: 9 типа, единично и сдвоено свързване.

Групи: 8 независими групи.

Контрол на достъп: чрез четци на безконтактни карти. 8 Времеви графика за управление на достъпа на потребителите до охраняваните зони в системата. Всеки времеви график може да се програмира индивидуално според изискванията на системата. Режим за автоматично включване на охраната (AUTOARM) по времеви график в точно определен час за една или повече групи.

Изходи: 4 слаботокови и 1 мощен програмируем изход от тип ОС (отворен колектор) разположени на контролния панел. Разширяване до 32 изхода чрез разширител PGM8.

Еднакво програмиране за всички изходи.

Избор на активиращи и деактивиращи събития за управление на изхода.

Програмиране на PGM4 за работа като пожарна зона и двупроводно свързване на стандартна 24V пожарна основа.

Кодове: 4/ 6 цифрени; 64 Потребителски кода, 1 Код Поддръжка, 1 Код на Инженер.

Памет за събития: 1024 събития с час и дата на възникване – могат да се преглеждат от клавиатура или чрез софтуер за програмиране ProsTE.

Доклад към мониторинг станция:

– Вграден цифров комуникатор за мониторинг по телефонна линия – поддържат се стандартни протоколи “Contact ID” и “CIA”.

– TTE GPRS Standard и TTE GPRS Simple комуникационни модули.

Периферни устройства: До 30 устройства към системната шина.

– LCD и LED клавиатури.

– Четец на безконтактни карти.

– PGM8 – Разширител за изходи

– ZONE8 – Разширител за зони

– Wireless expander – Разширител за безжични устройства

Програмиране: 3 типа менюта за програмиране

– Чрез 4-цифрени адреси

– Чрез 3-цифрени операции

– Чрез текстови менюта (дървовидна структура)

Захранване 230 VAC ±10%, предпазител 0.63A
Трансформатор 21 VAC /50VA
Акумулатор 12 V / 7 Ah
Консумация 100 mA
Изходна мощност 3.8 V DC / 1A,
Работна температура от 0°C до 50°C
Кутия пластмасова, бяла
Размери 335 x 290 x 105 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за продукта

Маркетингова документация

Eclipse 32 - Технически характеристики
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.30MB
Сравнение - жични алармени панели Eclipse
Обновена на 19.01.2021 Размер 0.23MB

Сертификати

Eclipse 32 - Декларация за съответствие
Обновена на 21.01.2021 Размер 0.33MB

Софтуер

Eclipse 32 - Firmware 4.12
Обновена на 20.12.2023 Размер 0.20MB
Софтуер за програмиране - ProsTE ver. 5.4.11
Обновена на 15.03.2024 Размер 22.49MB
Софтуер за мониторинг - Guard View ver.2.3
Обновена на 02.04.2024 Размер 37.63MB
Софтуерно мобилно приложение Mobile TTE
Обновена на 18.01.2021 Размер 60.31MB

Техническа документация

Eclipse 8/8+/16/32/99 - История на версиите
Обновена на 20.12.2023 Размер 0.19MB

Снимки на продукта