Eclipse VD

Eclipse VD е гласов дайлер съвместим със серия панели Eclipse.

Код: 195 Категории: ,

Описание

  • Plug-In модул към PSTN интерфейс на контролния панел
  • До 8 телефонни номера за гласови съобщения
  • Поддържа всички групи и зони
  • Отдалечено включване и снемане на охрана
  • Отдалечена проверка на статуса на системата
  • Многоезична поддръжка
  • Съхранение на различните езици на SD карта
  • Интеграция с пълната гама Eclipse панели
  • Програмиране през клавиатура или софтуер ProsTE

Документи за продукта

Маркетингова документация

Eclipse VD - Технически характеристики
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.29MB

Сертификати

Eclipse VD - Декларация за съответствие
Обновена на 08.06.2020 Размер 0.16MB

Техническа документация

Снимки на продукта