iRIS8 B

iRIS8 B e последно поколение адресируем пожароизвестителен панел в портфолиото на Телетек Електроникс. Възможноста за интегриране на осем кръгови разширителя в единна система, прави панела подходящ за ползване при малки до големи сгради и инсталации. Самият панел е с модулна структура „4+4“ кръга, което допълнително помага при проектирането на широк спектър от обекти.Подобрен за работа в мрежа с панели от Телетек го прави приложим и за много големи обекти. С възможност да комуникира по ModBUS протокол, панелът става лесен за интеграция към Building Management System (BMS) за така наречените „интелигентни сгради“. Поддържа комуникационните протоколи ModBUS TCP/IP и RС485, като така дава възможнст за изграждане на мрежа с до 64 броя панели. iRIS8 B е първият панел на Телетек, който може да работи с новата собствена гама от безжични детектори. Поради факта, че панелът разполага с два процесора (един основен и един резервен), той може да работи с повече от 512 устройства, както в нормален, така и в режим на системна повреда. Под режим системна повреда се разбира повреда в основният процесор, при която се
преминава изцяло към работа на резервният процесор.

Категория:

Описание

 • Включване на 1 до 8 кръгови контролера
 • До 2000 кръгови устройства в една система
 • Памет 10 000 събития
 • 7” TFT (цветен) дисплей
 • Широк избор за език на менютата
 • 200 светодиодни LED индикатора за зони в аларма
 • Увеличена мощност на сиренните изходи:1А/24Vdc в основен и 1А/24Vdc в допълващитя панел
 • AUX 24V/0,3А изходът за захранване на външни консуматори е с подобрена защита/рестартиране при претоварвaне
 • Авариен процесор, резервен на основния
 • Входове за сигнали от пожарогасителен панел
 • Засичане и точна локация на устройства с двоен адрес
 • Засичане и точна локация на късо съединение в кръга
 • Известяване за прекъсване в кръга
 • ModBUS TCP/IP протокол
 • Сменяемост на файла за фирменото лого на основният екран
 • Свързаност панел – Cloud сървър – мобилно приложение с цел отдалечен достъп за контрол,поддръжка и програмиране
Основно захранване 110÷230VAC, 50÷60 Hz, 2x200W
Прахо и влаго защитеност IP30
 Резервно захранване – оловни батерий

една в основния блок + една в Блок разширителя

12V / 18Ah
Номинално вътрешно съпротивление на батерията <0,3Ohm
Температура на съхранение -10˚C до +60˚C
Работна температура -5°C до +40°C
IP 30
Относителна влажност до 95%
(без кондензация)
Размери 660/430/120мм
Тегло 15кг (без батерия)

Документи за продукта

Калкулатори

IRIS/SIMPO калкулатор TTE loop 2.1.0.6
Обновена на 28.03.2024 Размер 66.90MB

Маркетингова документация

iRIS8 B - Технически характеристики
Обновена на 10.11.2022 Размер 0.19MB
iRIS8 – Брошура
Обновена на 18.11.2022 Размер 1.64MB
IRIS/iRIS8 Loop - Технически характеристики
Обновена на 12.05.2022 Размер 0.17MB

Сертификати

iRIS8 – EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 21.12.2023 Размер 2.75MB
iRIS8 - Декларация за съответствие
Обновена на 23.04.2021 Размер 0.41MB
iRIS8 B & Repeater TFT IRIS/SIMPO - EN54-13 Сертификат KIWA
Обновена на 23.08.2022 Размер 0.14MB

Софтуер

iRIS8 - Firmware 1.1.4
Обновена на 11.04.2024 Размер 0.92MB
Observer_ver.2.5.1
Обновена на 08.02.2024 Размер 69.59MB

Техническа документация

iRIS8 - Ръководство за инсталиране
Обновена на 20.03.2024 Размер 3.03MB
iRIS 8 - Кратко ръководство за работа
Обновена на 22.07.2022 Размер 0.20MB
iRIS 8 - Кратко ръководство за тест
Обновена на 22.07.2022 Размер 0.24MB
iRIS 8 - Кратко ръководство за повреда
Обновена на 22.07.2022 Размер 0.16MB
iRIS8 – История на версиите
Обновена на 07.12.2023 Размер 0.11MB
iRIS8 - Етикет системна индикация
Обновена на 25.08.2023 Размер 0.91MB

Снимки на продукта

Обучителни видеа