IRIS8 Loop Extension

 

IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен луп разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства. В конфигурацията на панел IRIS8 могат да бъдат монтирани едновременно и двата протокола Loop SS и TTE. За да се избегнат или значително намалят проблемите при монтирането на системата, тя трябва внимателно да бъде планирана преди самата инсталация. Това включва: установяването на адрес за всяко устройство и планирането на име с
максимум 40 цифри (включително интервалите) за всеки адрес, като по този начин се осигурява лесен достъп до устройството. Съгласно действащите стандарти за установяване на противопожарни системи и плана на сградата,усройствата трябва да бъдат групирани в зони.

Категория:

Описание

  • До 4 лупа, разширяема луп карта
  • До 250 устройства на луп, общо 1000
  • Двойна детекция на адрес и локализация
  • Детекция и локализация на късо съединение
  • Детекция на прекъснат кръг
Основно захранване 110÷230VAC, 200W
Честота 50÷60 Hz
Резервно захранване

Оловна акумулаторна батерия

12V/18Ah
Вътрешно съпротивление на батерията <0,3Ohm
Температура на съхранение -10˚C to +60˚C
Работна температура -5°C to +40°C
IP 30
Относителна влажност до 95%
(без конденз)
Размери 430/330/120mm
Тегло 7kg (without battery)

Документи за продукта

Маркетингова документация

IRIS8 Loop Extension - Технически характеристики
Обновена на 07.05.2021 Размер 0.16MB
iRIS8 – Брошура
Обновена на 18.11.2022 Размер 1.64MB

Сертификати

iRIS8 – EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 21.12.2023 Размер 2.75MB
iRIS8 - Декларация за съответствие
Обновена на 23.04.2021 Размер 0.41MB
iRIS8, IRIS8 Ext, Repeater TFT IRIS/SIMPO - EN54-13 Сертификат KIWA
Обновена на 23.08.2022 Размер 0.14MB

Снимки на продукта