SIMPO

Пожароизвестителния аналогово адресируем Simpo е идеалното решение за малка адресируема система, до 500 устройства, Панела поддържа до 2 кръга и визуализира до 48 зони. Всеки кръг поддържа до 250 устройства от серията SensoIRIS, поддържащи комуникационен протокол Телетек Електроникс.

Статуса на системата се визуализира посредством LCD дисплей и светодиодни индикации.

Панела се програмира директно с ProsTE софтуер.

Кутията на панел Simpo е метална, с удобен за превод лицев панел, както и многоезична софтуерна поддръжка.

Код: 332 Категория:

Описание

 • Кръгове: до 2 (TTE протокол)
 • Устройства на кръг: 250
 • Зони: 48
 • Входове: 3
 • Изходи (наблюдаеми, реле): 5
 • Изходи (наблюдаеми, програмируеми, реле): 4 х 230V/10A
 • Памет събития: 10 240 събития
 • Принтер: опция
 • Дисплей: 4*40 символа LCD
 • Езикови версии: Да/Многоезичен (български включително)
 • Програмиране: чрез ProsTE софтуер
 • Сертифициран по EN54 – 2/4
 • Предаване на събития на мониторинг на софтуер Observer през LAN канал (ModBUS протокол)
Основно захранване 90 ÷ 264 VAC
Честота 47 ÷ 440 Hz
Резервно захранване 1 батерия, 12V/ 18Ah
Електрически изход 4.2A
Работна температура -5°C до +40°C
Тегло (без ак.батерия) 4.2 кг
Размери 306x412x81.2мм

Документи за продукта

Калкулатори

SIMPO калкулатор батерия
Обновена на 05.03.2020 Размер 2.22MB
IRIS/SIMPO калкулатор TTE loop 2.1.0.6
Обновена на 28.03.2024 Размер 66.90MB

Маркетингова документация

SIMPO - Технически характеристики
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.42MB

Сертификати

SIMPO - Декларация за съответствие
Обновена на 18.11.2022 Размер 0.36MB
SIMPO - EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 13.12.2023 Размер 2.65MB
SIMPO - EN54-13 Сертификат KIWA
Обновена на 05.12.2022 Размер 0.13MB

Софтуер

SIMPO - Firmware 4.7.1
Обновена на 06.11.2023 Размер 0.59MB
Софтуер за програмиране - ProsTE ver. 5.4.11
Обновена на 15.03.2024 Размер 22.49MB
Observer_ver.2.5.1
Обновена на 08.02.2024 Размер 69.59MB

Техническа документация

SIMPO - Етикет системна индикация
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.02MB
SIMPO - Кратко ръководство за потребителя
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.36MB
SIMPO - История на версиите
Обновена на 07.12.2023 Размер 0.14MB

Снимки на продукта

Обучителни видеа