SensoIRIS MIMIC

SensoIRIS MIMIC представлява адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране на потребителите. Модулът има възможност да управлява до 32 LED изхода, чрез който се индикира настъпването на различни събития в системата за пожароизвестяване, както и специализирани LED изходи повтарящи директно индикацията за събития Аларма ПОЖАР, Повреда и Забраняване подавани от свързания контролен панел за пожароизвестяване. Модулът е с вграден модул изолатор, който при използване осигурява непрекъсната работа на кръга в случай на повреда в модула и без необходимост от използване на допълнителен изолаторен модул. SensoIRIS MIMIC се захранва от външен захранващ блок 12-24VDC. Модулът се доставя монтиран в пластмасова кутия подходяща за стенен монтаж и степен на защита IP43. Препоръчва се да се използва само за инсталации на закрито. Друг вариант за монтаж е платката на модул SensoIRIS MIMIC да се монтира директно в кутията на LED/Повторителния панел използван за визуално представяне на пожароизвестителната инсталация.

Категория:

Описание

  • 32 изхода за свързване на светодиоди;
  • Два работни режима за управление на светодиодите: схема “Общ Анод” или схема “Общ Катод”, програмируеми чрез джъмпер на платката;
  • Вградени компенсационни резистори (SMD монтаж);
  • Вграден модул изолатор;
  • Конектори за бърза връзка на електрическите проводници осигуряващи лесна работа при инсталация, включени към  омплектацията на доставяното оборудване;
  • Специализирани входове за: Тест на работата на светодиодите; Затихване на сирените и ресет (нулиране) на пожароизвестителния панел; Затихване на зумера на модула;
  • Специализирани изходи за свързване на светодиоди, повтарящи светодиодната индикация на пожароизвестителния панел при Аларма Пожар, Повреда и Забрана;
  • Отделен изход за свързване на светодиод за индикация на наличие на основно захранване на свързания LED Индикаторен Повторителен панел (Mimic/Synoptic Panel);
  • Кутия за стенен монтаж, IP43

Характеристики на кръга:

Работно напрежение 16 ÷ 32VDC
Максимална консумация <2mА @27VDC
Консумация при включен “Status LED”* 5.4mA

Характеристики на изходите:

Работно напрежение 12÷24VDC
Напрежение за светодиодите 12VDC
Максимална консумация 390mA@ 24VDC/790mA@ 12VDC
Автоматично ограничение по ток на изходите:

При Ri=0k

При Ri=1k

 

15mA

10mA

Макс. дължина на свързащите проводниците за
светодиоди
 Материал/цвят ABS/сив

Документи за продукта

Маркетингова документация

SensoIRIS MIMIC - Технически характеристики
Обновена на 12.05.2021 Размер 0.26MB
SensoIRIS MIMIC – Брошура
Обновена на 12.05.2021 Размер 2.14MB

Сертификати

SensoIRIS MIMIC - EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 21.12.2023 Размер 1.40MB
SensoIRIS MIMIC - Декларация за съответствие
Обновена на 18.05.2021 Размер 0.34MB

Техническа документация

SensoIRIS MIMIC - Ръководство за инсталиране
Обновена на 14.05.2021 Размер 0.27MB

Снимки на продукта