IVY

IVY е пожарогасителен конвенционален контролен панел. Той е проектиран за съвместна работа със системи за газово, прахово, аерозолно, водно или друг тип активно пожарогасене.

 

Панелът е разделен на две работни секции: пожароизвестяване и пожарогасене. IVY има 3 жични зони – 2 за пожарогасене при активиране на автоматични пожароизвестители (пожарни детектори) и 1 конвенционална пожарна зона, която поддържа до 32 детектора. За управление на процеса по пожарогасене се използват два работни режима – Автоматичен и Ръчен – които потребителят избира с помощта на 3-позиционен ключ разположен на предния панел. При необходимост процесът по пожарогасене може да се активира незабавно чрез натискане на бутон “MANUAL RELEASE” (“Ръчно задействане”) на предния панел. Пожарогасителен панел IVY е предвиден за гасене в една зона и може да се свързва към електромагнитни клапани (соленоиди), пресостати или друг тип задвижващи устройства за стартиране на пожарогасене в обекта. Като опция може да се добави модул IVY ML “Памет за събития” (LOG), който позволява преглед на последните 1000 събития, възникнали в процеса на работа.

 

IVY пожарогасителен контролен панел е сертифициран по стандарти EN12094-1 и EN54-2/4.

Код: 887 Категория:

Описание

Спецификации на входовете:

 • 2 конвенционални зони за пожарогасене
 • 1 конвенционална зона за пожароизвестяване
 • Low Pressure input (Ниско налягане) – супервизиран балансиран вход
 • Manual release input (Ръчно задействане) – супервизиран балансиран вход
 • Mode select input (Избор на режим) – супервизиран балансиран вход за превключване между автоматичен и ръчен режим на работа
 • Hold input (Задържане) – супервизиран балансиран вход
 • Enable/Disable – супервизиран балансиран вход
 • Flow Control (Управление на потока) – супервизиран балансиран вход

 

Спецификации на изходите:

 • SND 1 (Сирена 1) – Наблюдаем, 24VDC, 300mA
 • SND 2 (Сирена 2) – Наблюдаем, 24VDC, 300mA
 • Реле 1 Ниво “Аларма Пожар” (NC, COM, NO) – Ненаблюдаем, 5-30VDC/1A
 • Реле 2 Ниво “Аларма Пожарогасене” (NC, COM, NO) –  Ненаблюдаем, 5-30VDC/1A
 • Реле Повреда (NC, COM, NO) – Ненаблюдаем, 5-30VDC/1A
 • EXTING (Пожарогасене, EN 12094-1) – Наблюдаем, 24VDC/1A – 5min, 24VDC/3A – 20ms
 • OC1 – Събитие “Задържане на активирането”
 • OC2 – Избран режим на работа “Забранен”
 • OC3 – Събитие “Ниско налягане”
 • OC4 – Избран режим на работа “Ръчен”
Основно захранване 110-230VAC ±10%
Честота 47-60Hz
Резервно захранване 2 x 12V/ 7Ah
Вътрешно съпротивление батерията Ri < 0.3Ω
Максимална консумация от устройства 0.7A
Консумация 0.3A@230VAC; 0.7A@110VAC
Работна температура от -5°C до +40°C
Устойчивост на относителна влажност (93 ± 3)% @ 40°C
Размери на металната кутия 324x314x82mm

 

Документи за продукта

Сертификати

IVY - EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 21.12.2023 Размер 2.67MB
IVY - Декларация за съответствие
Обновена на 05.03.2020 Размер 0.31MB

Техническа документация

IVY - Описание за инсталиране и работа
Обновена на 29.02.2024 Размер 1.60MB

Снимки на продукта