СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ Guard View

Guard View е софтуер специално проектиран за покриване на нуждите на компании работещи в сферата на централизирана охрана и мониторинг.
Функции
• Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID
• MySQL база данни – поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти
• Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4.8
• Алармен работен екран за известяване на оператора
• Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив
• Драйверни програми за приемане на сигнали по COM и LAN портове
• Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти

Основни предимства
• Детайлна информация за всички постъпващи съобщения
• Различни нива на достъп – Оператори, Мениджъри, Администратор
• Информация за охранявания обект, включваща адрес, име за контакт, местоположение, снимка, допълнителни инструкции за действие
• Допълнителни прозорци за филтриране на съобщенията
• Записване на файл при аларма от обект
• Гъвкаво администриране на обектите
• До 10 000 обекта за мониторинг
• Детайлен доклад за постъпилите съобщения
• Изпращане на SMS съобщения към потребители

Категория:

Описание

  • Съвместим с приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID
  • MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти
  • Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4.8
  • Алармен работен екран за известяване на оператора
  • Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив
  • Приемане на сигнали по COM и LAN портове

Документи за продукта

Софтуер

Софтуер за мониторинг - Guard View ver.2.3
Обновена на 02.04.2024 Размер 37.63MB

Снимки на продукта