СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ Guard View

Guard View е софтуер специално проектиран за покриване на нуждите на компании работещи в сферата на централизирана охрана чрез радио мониторинг. Софтуерът е съвместим за работа с LRR 8000 и AJAX SP.
Функции
• Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA,
Ademco Contact ID
• MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти
• Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4
• Алармен работен екран за известяване на оператора
• Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на
доклади за входящи сигнали от базата с архив
• Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове
• Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни

Основни предимства
• Детайлна информация за всички постъпващи съобщения
• Различни нива на достъп – Оператори, Мениджъри, Администратор
• Цялостен файл с информация за охранявания обект, включваща адрес, име за контакт, местоположение, снимка,
допълнителни инструкции за действие
• Допълнителни прозорци за филтриране на съобщенията
• Записване на файл при аларма от обект
• Гъвкаво администриране на обектите
• До 10 000 обекта за мониторинг
• Детайлен доклад за постъпилите съобщения
• Изпращане на SMS съобщения към потребители

Описание

• Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA,
Ademco Contact ID
• MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти
• Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4
• Алармен работен екран за известяване на оператора
• Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на
доклади за входящи сигнали от базата с архив
• Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове
• Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни

Документи за продукта

Маркетингова документация

Guard View - Технически характеристики
Обновена на 09.03.2020 Размер 1.95MB

Софтуер

Софтуер за мониторинг - Guard View ver.2.1
Обновена на 25.08.2022 Размер 16.98MB

Техническа документация

Guard View - Техническо ръководство
Обновена на 09.03.2020 Размер 2.24MB

Снимки на продукта