iRIS8 B

iRIS8 е разшируем адресируем пожароизвестителен контролен панел. Той е най-мощният и усъвършенстван интелигентен адресируем пожароизвестителен панел в портфолиото на Телетек Електроникс. Интелигентен и технически напреднал, има подобрени възможности за интеграция и работа в мрежа, за да отговори на настоящите и бъдещи нужди на малки до по-големи сгради и инсталации. Първоначалното предназначение на iRIS8 е да се използва за предупреждение при пожарна аларма, но поради гъвкавият си дизайн може да бъде модифициран да изпълнява много други допълнителни функции като приложения за управление и индикация с директна интеграция в интелигентни сгради чрез MODBUS протокол. Наличната конфигурация варира от 1 до 8 лупове за детекция. iRIS8 може да свърже до 64 панела в мрежа, което го прави най-подходящ за най-големите обекти, включително училища, болници, търговски обекти/супер маркети, критична инфраструктура и големи търговски и индустриални съоръжения. iRIS8 поддържа 2 комуникационни протокола, за да осигури широк обхват от устройства и да покрие изискванията на най-взискателните проекти. В комбинация с модулната структура и мрежовите характеристики няма да има проект, който да не може да бъде реализиран с iRIS8.

Категория:

Описание

 • Разширяем от 1 до 8 луп контролера
 • 2000 устройства на система
 • Памет 10 000 събития
 • 7” LCD (цветен) дисплей
 • Многоезична поддръжка
 • 200 индикатори за зони– 500 софтуерни зони
 • Увеличени изходи за сирена – 1А+1А в IRIS8 Ext.
 • AUX – подобрен с функция за нулиране
 • Редунтантен процесор
 • Детекция и локализация на двоен адрес
 • Детекция и локализация на късо съединение
 • Детекция прекъсване в кръга
 • ModBUS TCP/IP протокол
 • Сменяема снимка на логото на екрана
 • Cloud сървър и мобилно приложение
Основно захранване 110÷230VAC,2x200W
Честота 50÷60 Hz
Резервно захранване

Оловно-киселинен тип (+1 в IRIS8 Ext.)

12V / 18Ah
Вътрешно съпротивление на батерията <0,3Ohm
Температура на съхранение -10˚C до +60˚C
Работна температура -5°C до +40°C
IP 30
Относителна влажност до 95%
(без кондензация)
Размери 660/430/120мм
Тегло 15кг (без батерия)

Документи за продукта

Маркетингова документация

iRIS8 B - Технически характеристики
Обновена на 07.05.2021 Размер 0.16MB
iRIS8 – Брошура
Обновена на 05.05.2021 Размер 3.15MB

Сертификати

iRIS8 – EN 54 Сертификат EVPU
Обновена на 16.04.2021 Размер 1.20MB
iRIS8 - Декларация за съответствие
Обновена на 23.04.2021 Размер 0.41MB
iRIS8 B & Repeater TFT IRIS/SIMPO - EN54-13 Сертификат KIWA
Обновена на 26.07.2021 Размер 0.14MB

Снимки на продукта