Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Телетек Електроникс обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване на ДМА”

Телетек Електроникс обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:

"Закупуване на ДМА" – Автоматизирана система за визуален контрол – 1 брой

 

"Телетек Електроникс" АД – бенефициент по ДБФП  № BG16RFOP002-2.001-0976-C01

По процедура: "Подобряване на производствения капацитет в МСП", с наименование на проекта: ”Създаване на конкурентни предимства в Телетек Електроникс АД чрез подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал” обявява процедура по избор съгласно ПМС 160 / 2016 г. с предмет:

"Закупуване на ДМА" – Автоматизирана система за визуален контрол – 1 брой

 

Документацията ("Тръжни документи 2016 -2") можете да изтеглите от тук