Намери дистрибутор

Новини

 \Новини

Телетек Електроникс обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на ДМА”

Телетек Електроникс обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на ДМА” със следните обособени позиции

 • Обособена позиция 1 – Автоматизирана система за визуален контрол – 1 брой
 • Обособена позиция 2 – Автоматизирана система за тест за безжични и GSM/GPRS устройства – 1 брой
 • Обособена позиция 3Ремонтна станция – 1брой  
 • Обособена позиция 4 – Автомат за селективно лакиране на монтирани печатни платки – 1брой
 • Обособена позиция 5 – Азотен модул за съхранение на eлектронни компоненти – 1 брой.
 • Обособена позиция 6 Машина за измиване на стенсили – 1брой 
 • Обособена позиция 7 Лазер за гравиране – 1 брой
 • Обособена позиция 8Фидер за етикети – 2 броя

"Телетек Електроникс" АД – бенефициент по ДБФП  № BG16RFOP002-2.001-0976-C01

 

По процедура: „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, с наименование на проекта: ”Създаване на конкурентни предимства в Телетек Електроникс АД чрез подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал” обявява процедура по избор съгласно ПМС 160 / 2016 г. с предмет: „Закупуване на ДМА” със следните обособени позиции:

 • Обособена позиция 1 – Автоматизирана система за визуален контрол – 1 брой
 • Обособена позиция 2 – Автоматизирана система за тест за безжични и GSM/GPRS устройства – 1 брой
 • Обособена позиция 3Ремонтна станция – 1брой  
 • Обособена позиция 4 – Автомат за селективно лакиране на монтирани печатни платки – 1брой
 • Обособена позиция 5 – Азотен модул за съхранение на eлектронни компоненти – 1 брой.
 • Обособена позиция 6 Машина за измиване на стенсили – 1брой 
 • Обособена позиция 7 Лазер за гравиране – 1 брой
 • Обособена позиция 8Фидер за етикети – 2 броя

Документацията можете да намерите тук