Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

Teletek Electronics JSC Kişisel Verilen Korunması Politikası

 

Teletek Electronics JSC olarak bizler, kurumsal sitemizde kişisel veya kurumsal profil oluştururken bize sağladığınız kişisel verilerinizin korunması konusuna sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor ve büyük önem veriyoruz.

 

Lütfen, Teletek Electronics JSC kurumsal sitesinde profil oluştururken veya bize soru sormak veya teklif talebinde bulunmak için doğrudan iletişim formlarından herhangi birini kullanırken bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerin depolanması ve işlenmesine ilişkin aşağıda yayınlanan Kullanıcı muvafakat beyannamesini okuyarak hakkında bilgi sahibi olunuz.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin geçerli hükümleri ve aşağıda verilen Gizlilik Beyanına uygun olarak gizli bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

 

Gizlilik Beyanı

 

1.    „Kişisel verilerin korunması politikasını okudum, anladım ve kabul ediyorum“ (kişisel veya kurumsal profil oluşturma formunda ve Teletek Electronics JSC’ya doğrudan soru iletme formlarında) alanını işaretleyerek sinyal ve güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinin ticareti ve doğrudan pazarlanması hususları ile ilgili olarak sunulan hizmetler amacıyla kişisel verilerimin Teletek Electronics JSC tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 

2.    Elde edilen kişisel veriler Teletek Electronics JSC tarafından 2 (iki) yıl süreyle veya sinyal ve güvenlik ve yangın ihbar sistemleri satışına ve/veya bu alanda hizmet sunumuna ilişkin sözleşmenin sona ermesine kadar muhafaza edilecektir.


3.    Belirttiğim adrese veya elektronik posta adresine Teletek Electronics JSC’nın ürünleri ve kampanyaları hakkında reklam malzemeleri, haber ve diğer benzeri bilgilerin gönderilmesini veya belirttiğim telefon numarasına bana bildirilmesini kabul ettiğimi ve ayrıca kişisel verilerimin Teletek Electronics JSC’nın ürünleri ve kampanyalarının doğrudan pazarlanması amaçları doğrultusunda kullanılmasına muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 

4.    Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 34a. maddesi uyarınca sahip olduğum hakları okudum ve anladım;


         4.1 Teletek Electronics JSC’ye tarafımdan imzalanan ve Teletek Electronics JSC’in Srebırna Sok. No: 14A, 1407 Sofya adresine gönderilen bir yazılı müracaatla kişisel verilerimin işlenmesine veya üçüncü kişilere aktarılmasına karşı itiraz etme;


         4.2 Dilediğim zaman info@teletek-electronics.bg elektronik posta adresine elektronik mektup göndermek suretiyle Teletek Electronics JSC’nın sinyal ve güvenlik veya yangın ihbar sistemleri ve donanımları ile ilgili olarak verilen hizmetler ve/veya ürünleri ve kampanyalarının doğrudan pazarlanması ile ilgili olarak kişisel verilerimin kullanılması konusunda vermiş olduğum muvafakati geri çekme;


         4.3 Kişisel verilerime erişme hakkımın ve Teletek Electronics JSC’nın websitesindeki kişisel profilimden (https://teletek-electronics.com/tr) veya yukarıda belirtildiği şekilde yazılı müracaatla kişisel verilerimin silinmesi, düzeltilmesi veya engellenmesini talep etme haklarımın olduğu konusunda bilgi sahibi oldum.

 

5.    Verdiğim tüm bilgilerin tamamen doğru ve eksiksiz olduğunu, kişisel verilerimi kendi isteğimle verdiğimi ve bana ait tüm ve her türlü kişisel verilerin bu beyannamede öngörülenlere ve bu beyannamede belirtilen amaçlara uygun olarak işlenmesine muvafakat ettiğimi ve ayrıca kişisel verilerimi vermekten imtina etme durumunun Teletek Electronics JSC’nın yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanması ile ilgili bir sözleşmeyi benimle reddetmesi için geçerli bir sebep olabileceğini anladığımı beyan ederim.

 

 

Son güncelleme: 19.01.2018