\Hizmet politikası

Hizmet politikası

Servis Politikası

GARANTİ

Garanti koşulları elektronik modülün seri numaralarına / barkod / göre belirlenir (RAN Form)!

Garanti süresi boyunca üretici, kendi takdirine göre, fabrikaya gönderilen herhangi bir bozuk parçayı değiştirebilir veya tamir edebilir. Değiştirilen ve/veya tamir edilen tüm parçalar orijinal garanti süresi sonuna kadar veya 6 ay süre ile, hangisi daha uzun ise, garanti kapsamında kalacaktır. Orijinal alıcı, hatalı parça veya işçilik olduğunu ilk fırsatta Distribütör aracılığıyla üreticiye yazılı olarak bilgi göndermelidir.

ULUSLARARASI GARANTİ
Yabancı müşterilerde Bulgaristan’daki müşterilerle aynı haklara sahip olacaklardır ancak üretici ödenmesi gereken gümrük vergisi, resim veya KDV’den sorumlu olmayacaktır.

GARANTİ PROSEDÜRÜ
Garanti hizmeti alabilmesi için müşteri kusurlu cihazı iade etmelidir. Garanti süresi ve servis hizmet süreleri müşteriyle önceden belirlenmiş ve kararlaştırılmıştır. Üretici daha önce bu ürün hakkında Distribütöründen yazılı ihbar almadığı sürece söz konusu ürünü kabul etmeyecektir.
Teknik dokümantasyonda saptanan ayarlar ve programlama kusur olarak kabul edilmeyecektir.
Servis çalışanı tamir işleri sırasında müşteri tarafından programlanan bilgilerin yok olmasından sorumlu tutulamaz.

GARANTİ İPTAL ŞARTLARI
Bu garanti sadece normal kullanım ile ilgili, uygunsuz malzeme veya işçilik nedeniyle ürünlerde meydana gelen kusurlar için uygulanacaktır.
Aşağıdakileri kapsamayacaktır:

• Seri numaralı / barkodları / telef olmuş cihazlar;
• Nakliye ve taşımadan kaynaklanan hasarlar;
• Yangın, sel fırtına, deprem veya yıldırım gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar;
• Üreticinin kontrolü dışında olan yüksek voltaj, mekanik darbe veya su girmesi;
• Yetkisiz öğe bağlantıları, değişiklikler, modifikasyonlar veya yabancı cisimlerden kaynaklanan hasarlar:
• Çevresel cihazlar nedeniyle (bu çevresel cihazlar üretici tarafından tedarik edilmediyse) oluşan hasarlar;
• Ürünlerin uygun olmayan kurulumundan kaynaklanan hatalar;
• Ürünlerin kullanım amacı dışında kullanımından kaynaklanan hasarlar;
• Uygun olmayan bakım nedeniyle oluşan hasarlar;
• Kötü bakım veya hatalı kullanım sonucu veya başka nedenlerle oluşan hasarlar.

Garanti süresi içerisinde ürünün tamiri için yeteri sayıda denemeler yapıldıktan sonra tamiri başarısız olursa, üreticinin sorumluluğu, bu garantinin ihlali için tek tazminat olarak ürünün değiştirilmesi olacaktır. Üretici hiçbir durumda garantinin ihlali, sözleşmenin ihlali, dikkatsizlik veya başka bir hukuki tanıma dayanan özel, tesadüfi veya müteakip hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

GARANTİDEN FERAGAT
Üretici, hiçbir kişiye kendisi adına hareketle bu garanti şartlarını değiştirmeye, revize etmeye veya başka bir garanti veya taahhütle değiştirmeye yetki vermemiş ve bunun için anlaşmamıştır.
UYARI: Üretici, sistemin sürekli olarak test edilmesini tavsiye eder. Bu ürünün, sık test edilmesine rağmen, hukuka aykırı ve başka müdahaleler veya yanlış voltaj nedeniyle beklenildiği gibi çalışması mümkün olmayabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA SERVİS HİZMETLERİ
Üretici, fabrikaya iade edilen garanti kapsamı dışındaki ürünleri aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kendi takdirine göre tamir edebilir veya yenileri ile değiştirebilir. Üretici daha önce bu ürün için Distribütöründen yazılı ihbar almadığı sürece söz konusu ürünü kabul etmeyecektir. Üretici, kendisine göre tamiri mümkün olan ürünleri tamir edecek ve geri verecektir. Üretici sunduğu hizmetleri ve hizmet bedellerini önceden tespit etmiş ve dilediği zaman revize etme hakkına sahip olup, bunları her ürünün tamiri için uygulayacaktır. Ödeme karşılığında tamir edilen cihazlar, değiştirilen parçalar için 6 (altı) ay garanti kapsamındadır. Üretici, kendisine göre tamiri mümkün olmayan ürünleri en yakın eşdeğer ürün ile değiştirecektir. Değiştirilen her ürün karşılığında geçerli piyasa fiyatı ödenecektir.