\konular

konular

Alarm sistemleri
ECLIPSE 8/16/32 - FAQ
„0000“’de User 1’in yönetici kodu nasıl geri yüklenebilir

Mühendis menüsünde iken adres 0032’ye giriş yapın, arka arkaya 1 2 3 4 5 6 girin ve ENTER tuşuna basarak teyit ediniz.

Entry/Exit zonları için klavyelerin “zil” sesi nasıl açılır / kapatılır?

ECLIPSE 8: Yönetici menüsünde iken adres 03’e girin ve seçeneği değiştirmek için “0” tuşunu kullanınız. Bu genel ayar olup, sisteme bağlı bütün klavyeler için geçerlidir.

ECLIPSE 16/32: Mühendis menüsünde iken adres 80х2 giriniz. Burada “X”, “zil” sesini kapatmak / açmak istediğiniz klavyenin numarasıdır. Ayarlamak için „1“ tuşuna basınız. ENTER tuşuna basarak teyit ediniz.

Belirli bir kullanıcı kodu nasıl okunur / görünür?

Kullanıcı kodları saklıdır ve görüntülenmez. Buna rağmen kodlar değiştirilebilir veya silinebilir.

Kullanıcı kodu nasıl silinir?

Yönetici menüsünde iken adres 01’e giriş yapın ve kullanıcı numarası giriniz. “0” tuşuna basın ve klavyeden sesli ve görsel teyit alıncıya kadar (LCD: “_ _ _ _” veya LED: 1 – 4 arası zon led’leri yanar) basılı tutun.

Kullanıcı kodu nasıl değiştirilir?

Yönetici menüsünde iken adres 01’e giriş yapın ve kullanıcı numarası giriniz. Kullanıcı kodu girin, böyle bir kod mevcutsa “0” tuşunu uzun basılı tutarak mevcut kodu silin ve yeni kullanıcı kodunu giriniz. ENTER

Proxy kart nasıl ilave edilir?

Yönetici menüsünde iken adres 11’e giriş yapın, kullanıcı numarası girin ve kartı Proxy okuyucusuna okutun. Kartın başarılı bir şekilde okunması halinde sesli sinyalizasyon duyulacak ve kartın ID numarası (LCD klavyelerinde) görüntülenecek veya 1 ila 8 arası zonlar (LED klavyeleri) yanmaya başlayacaktır. ENTER

ECLIPSE sistemine yangın dedektörü nasıl bağlanır

Yangın dedektörü iki şekilde bağlanabilir:
 

             1. Dört iletkenli hat ile bağlama – röle tabanlı yangın dedektörü

Besleme АUX +/- ‘den yapılır, röle çıkışları ise – biri COM’a, diğeri – “YANGIN” olarak programlanan boş zona. Seçilen bağlanma şemasına bağlı olarak ilgili zon direnci ilave edilir. Adres 20хх’ten zon ayarları yapılır.
 

2. İki iletkenli hat ile bağlama (sadece Eclipse 32 için) – röle tabanı olmayan yangın dedektörü

Yangın dedektörü PGM4’e bağlanır. Adres 3000’den 1 değeri tanımlanır ve PGM4, 99 no.lu mantık zonu olur. 9 ile 32 arası bir mantık zonu seçilir ve “YANGIN” olarak programlanır. Bu zon 99 mantık zonu ile birleştirilir. Yangın dedektöründeki EOL rezistörü 2kohm olmalıdır.

Zon 9’a yangın dedektörü bağlama örneği:

Adres 2090’dan girişi [99] olacak şekilde cihaz [01] tanımlanır.

Adres 2091’den [4] programlanır – “YANGIN” zonu tipi.

Zonların doğru şekilde dengelenmiş olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Adres 2000’de seçilen bağlanma şemasına bağlı olarak her zonun direnci adres 20X9’dan kontrol edilir. Burada “X” zon numarasını ifade etmektedir. Eclipse 8 için adres 0020’den “Walk Test” gerçekleştirilebilir.

ECLIPSE sistemine “servis klavyesi” nasıl ilave edilebilir?

Klavyeyi Eclipse’e bağlayın ( veriyoluna / BUS / veya özel kuplaja) ve PROG tuşuna basınız. Yeni ilave edilen klavye ile sadece ENGINEER ve MAINTENANCE modlarına erişebilirsiniz.

ECLIPSE sistemine yeni modül (LCD/LED, Proxy, PEXP/ZEXP/WEXP) nasıl ilave edilebilir?
 1. kontrol panelinin güç beslemesini (ana güç besleme 220V ve akü) kapatınız
 2. yeni cihazı kontrol panelinin BUS terminaline bağlayınız
 3. kontrol panelinin beslemesini açın ve sistemin başlatılmasını bekleyiniz
 4. ENGINEER moduna giriniz
 5. 80х0 şeklinde boş adres seçiniz, örnek:

 8030>DEV3 ID

 [Free] [_ _ _ _ _ _ _ _]

 1. yeni cihazın TAMPER tuşuna basınız
 2. başarılı kayıt durumunda klavyenin ekranında yeni kaydedilen cihazın tipi (LCD/LED, PRX, PEXP/ZEXP/WEXP) ve cihazın eşsiz ID numarası görüntülenecektir, örneğin:

 8030>DEV3 ID

 [ZEXP] [21696983]

 1. ana klavyeden teyit için ENTER
Veriyolu (BUS) hattı (kablosu) maksimum uzunluğu nedir ?

Maksimum 1 000m – 12 V DC sağlamak için ilave güç besleme kullanılması gerekebilir.

Farklı Eclipse serisi santraller bütün modüller ile uyumlu mu?

Evet, her bir Eclipse serisi santral bütün modüller ile çalışır

ECLIPSE sisteminin ilave modülleri nelerdir ?

Klavyeler (LCD/LED), genişleticiler (PEXP/ZEXP/WEXP), Proxy, Voice Dialer (VD), Ajax GSM/GPRS/LAN ve diğer

Klavyenin ses şiddeti nasıl ayarlanır?

Yönetici programlama modunda iken adres 90’a giriş yapın,  tuşları ile ses şiddetini ayarlayın ve ENTER

 tuşuna basınız.

LCD32/LCD32S klavyelerin parlaklığı nasıl ayarlanır?

Yönetici programlama modunda iken adres 91’e giriş yapın,   tuşları ile parlaklığı ayarlayın ve ENTER  tuşuna basınız.

SAAT / TARİH ayarları nasıl ayarlanır?

Yönetici programlama modunda iken adres 14’e giriş yapın, saat bilgisi girin ve ENTER

Yönetici programlama modunda iken adres 15’e giriş yapın, tarih bilgisini girin ve ENTER

Hangi tip menüler desteklenir?
 1. Ağaç yapısına sahip metin menüsü (fabrika ayarlı)
 2. 4 rakam kodlu adres menüsü
 3. 3 rakam kodlu işletim menüsü
Programlama modları ve fabrika ayarlı şifreler nelerdir?
 1. ENGINEER: mühendis programlama modu için şifre 7777
 2. MANAGER: yönetici programlama modu için şifre 0000 olup ardından PROG tuşuna basınız.
 3. MAINTENANCE: bakım modu için şifre 9999 (sadece Eclipse 32 için)
CPR / CPD Yönergesi
Does the products of Teletek Electronics meet the requirements of the new Construction Products Regulation (CPR)?

The Construction Products Directive (CPD) (Council Directive 89/106/EEC) is replaced by the Construction Products Regulation (CPR) as of 1st July 2013.

Teletek Electronics’ fire detection and alarm products currently sold on the market already have CE mark affixed in accordance with Directive 89/106/EEC (CPD) and related EN 54 standards. Testing and assessment have been done by independent third-party, a Notified Body, and proven by a certificate of conformity. Therefore, Teletek Electronics’ fire detection and alarm products are deemed to comply with the new Construction Products Regulation (CPR). According to the CPR Teletek Electronics JSC is issued all needed Declaration of Performance (DoP), needed to deliver information about the essential characteristics of each product.

Short summury of the major changes you will find here

For additional information regarding the requirments of the CPR directives please click here.

Yangın alarm sistemleri
IRIS Yangın ihbar Paneli bataryasının kapasitesini hesaplama

RIS Yangın ihbar Paneli bataryasının kapasitesini hesaplama

Her yangın ihbar sisteminin doğru bir şekilde planlanması, söz konusu sistemin güvenli çalışmasının en önemli temel unsurudur. Her bir planlamada dikkat edilmesi gereken aşamalar:

- Uygun yangın ihbar donanımı seçimi;

- Kablo için gerekli olacak uzunluğu doğru bir şekilde tasarlamak ve uygun kesitteki kabloyu seçmek;

- Ana besleme voltajının kesilmesi durumunda sistemi besleyecek yeterli kapasitede akü bataryası seçimi; bu şekilde sistemin belirli bir süre nöbetçi modunda veya yangın durumunda çalışmasının temin edilmesidir.

Bu uygulama, Teletek Elektroniks tarafından yangın ihbar sistemi tasarımcılarına kolaylık sağlanması maksadıyla geliştirilmiş olup, IRIS Adreslenebilir Yangın İhbar Paneli bataryasının kapasitesini doğru bir şekilde belirlemeye yarar.

Hesaplayıcı, yangın ihbar sisteminde cihazların sayısına ve panelin etkinleştirilmiş giriş ve çıkışlarına bağlı olarak kullanılacak bataryanın minimum kapasitesini hızlı ve kolay bir şekilde belirlemeye imkan sunar.

Uygulama ayrıca ana besleme voltajının kesilmesi ve bir veya birkaç zonda yangın durumlarında batarya kapasite gereksiniminin de belirlenmesine olanak sağlar.

Hesaplayıcı ile çalışma

1. “Başlat” tuşuna basın– veri giriş alanlarına otomatik olarak varsayılan değerler yüklenecektir.

2. Çevrim sayısını girin – 1 veya 4.

3. Sisteme bağlı cihazların sayısını girin:

- Nöbetçi modu sütununa 1. ve 4. çevrim için öngörülen bütün cihazları yazın.

- YANGIN modu sütununa yangın durumda etkin olacak cihazların sayısını girin.

4. Panelin etkin haldeki giriş ve çıkışları için belirtilen sınırlar içerisinde değerler girin.

5. Yangın durumunda etkin olacak zonların sayısını girin.

6. Gerekli görülmesi halinde panelin nöbetçi modunda (EN54-14:2006 standardı gereğince en az 30 – 72 arası saat) ve alarm modunda (EN54-14:2006 standardı gereğince en az 0,5 saat) çalışması için varsayılan olarak belirlenen saat değerlerini düzeltin.

7. “Hesapla” tuşuna basın.

DİKKAT:

Hesaplayıcı sadece IRIS panellerinin batarya kapasitelerinin hesaplanması için geliştirilmiştir.

ÖNEMLİ!

Hesaplanan akü bataryasının kapasitesi minimum kapasitedir. Bu demektir ki seçilen sistem için kullanılacak bataryanın kapasitesi hesaplanan kapasitenin üzerinde yakın bir değer olması gerektiğidir. Batarya eskidikçe kapasitesi düştüğünden kapasitenin yeterli kılınabilmesi için hesaplanan değerin %25 üstü kapasitede batarya seçilmesi tavsiye olunur. Örneğin, hesaplanan kapasite 30.3Аh ise, 38Аh kapasiteli batarya kullanılmalıdır.  

DİKKAT: Hesaplayıcıyı kullanabilmeniz için Flash Player’iniz olmalıdır.  Adobe Flash Player’ı ücretsiz indir.

Uygulama ayrıca buradan indirilebilir.

IRIS PANEL: BATARYA KAPASITESINI HESAPLAMA - ONLINE

Can the sensitivity of smoke detectors be tested with cigarette smoke?Back

Examination with cigarette smoke is not a suitable or accurate method to determine the sensitivity of fire alarm detectors. Special laboratory tunnels, which go through regular calibration, are used for this purpose. The tunnel regulates very accurately the amount of smoke and the rate of temperature rise, so that there are equal and stable conditions for the test of different detectors. On the basis of these tests and the EN54 standard which regulates detector sensitivity, a certificate is issued that confirms the appropriate work of the detector.

Comparing the sensitivity of fire detectors with cigarette smoke is inappropriate because:

1. In order for an accurate comparison to be made, we need to be sure there is equal amount of smoke particles in the air. This is impossible to be done by exhaling cigarette smoke, because the smoke chamber of one of the detector might be filled with more particles. The spreading of smoke particles in the air depends on the direction of exhaling, the force of exhaling, air currents, surrounding temperature and the position of the detectors. The inability for these parameters to be controlled outside of a laboratory makes it impossible for analysis to be made. One of the detectors may react earlier, but this is not a definite sign of higher sensitivity.

2. Even if the amount of particles in two different detectors happen to be the same, it is possible for them to react differently. This depends on the processing algorithm. For example SensoIris detectors by Teletek Electronics react if 4 consecutive measurements show smoke particles above the norm. Measurements are made every 4 seconds. If another detector has sample time more than 4 seconds or needs more than 4 measurements it will react later. The faster reaction with equal smoke particles means that it is more precise, not more sensitive.

Procedure for cleaning SensoMAG detectors

In order to clean up the detector you have to remove the plastic cover and the other plastic parts.

Please follow the steps illustrated by the pictures:

1.First you have to remove the PCB from the base. That has to be done after pulling out the plastic trotter and slightly pulling the PCB up.

2.The removed PCB has to be disassembled with a screwdriver.

BE CAREFUL WITH THE SIDE PLASTIC HOLDERS.

3.Then you have to clean the entire chamber with compressed air.

4.First you have to blow the internal part. And then the external part.

5. Then clean the assembled PCB

6.Finally you also have to blow the outside part – plastic cover.

7.After all these procedures, you have to start assembling in the reverse order.

Procedure for cleaning SensoIRIS series detectors

In order to clean up SensoIRIS optical smoke detectors (S130 and M140) you have to remove the plastic cover and the other plastic parts.

Please follow the steps illustrated by the pictures:

1. First you need to remove the PCB cover. That is done by freeing the 4 clamps with a screwdriver.

2. Next you have to remove the PCB from the base. That is done by pulling out the plastic trotter and slightly pulling the PCB up.

3. The removed PCB has to be disassembled with a screwdriver. BE CAREFUL WITH THE PLASTIC SIDE HOLDERS.

4. Then you need to clean the entire chamber with compressed air.

5. First you have to clean the internal part and then the external part of the chamber. Afterwards clean the PCB as well.]

6. Finally you also have to clean the plastic cover of the detector.

After all these procedures, you need to start assembling in the reverse order.

IMPORTANT NOTE:

After you clean the detector and place it on the Loop or programmer, the pollution level readings will show the last recorded value witch is - before the cleaning.

To update this number you MUST place the detector on a Panel’s loop and leave it there for 30min. This is the time needed for the detector to calibrate and do the necessary measurements regarding the pollution as they are time dependent.

Within the next 9 hours the detector will do several more calibrations and measurements and the actual value after cleaning might drop even more than the number after the first 30min.

Possible reasons for General Fault in MAG 8plus?

Photo1

Photo 2

If the General Fault LED is on (first photo) please check the following:

1. Check if another LED is on or blinking to find out the specifics of the fault. This can be done by opening the front panel’s door and observing the LEDs on the main PCB (second photo).

2. You can have a Micro-Processor fault. This means that the main processor of the panel is out of order. A possible reason can be an over voltage or lightning.

3. You can have sounder fault if the Sounder Fault/Disable LED is blinking. You will see the exact Sounder’s LED number on. The possible reason is missing resistor, wrong resistor value or short circuit. The sounders are using a single resistor with value of 10kOhms.

4. You can have an Earth fault. This means either short between Positive or negative wires and GND or tracks from the PCB are shorted (which means external intervention or factory damaged PCB). Try putting on/off the Disable EF jumper.

5. You can have AUX fault. This means either overloading or shortening or malfunctioning of the AUX output. Try disconnecting the entire load from the output or check for short circuit.

6. You can have RPT fault which means that there is a missing Repeater panel. Check the wires for the repeater for short or break.

7. You can have an AC fault. This means either that there is no power in the power network or broken power supply. If there is a power Measure the voltage of the power terminals and observe the LED of the power supply – it has to be RED.

You can have Batt Lost/Low. This means either the battery is not attached or it has a low voltage. Check if there is a battery or replace it if it is too old.

SIMPO Yangın ihbar Paneli bataryasının kapasitesini hesaplama

SIMPO Yangın ihbar Paneli bataryasının kapasitesini hesaplama

Her yangın ihbar sisteminin doğru bir şekilde planlanması, söz konusu sistemin güvenli çalışmasının en önemli temel unsurudur. Her bir planlamada dikkat edilmesi gereken aşamalar:

- Uygun yangın ihbar donanımı seçimi;

- Kablo için gerekli olacak uzunluğu doğru bir şekilde tasarlamak ve uygun kesitteki kabloyu seçmek;

- Ana besleme voltajının kesilmesi durumunda sistemi besleyecek yeterli kapasitede akü bataryası seçimi; bu şekilde sistemin belirli bir süre nöbetçi modunda veya yangın durumunda çalışmasının temin edilmesidir.

Bu uygulama, Teletek Elektroniks tarafından yangın ihbar sistemi tasarımcılarına kolaylık sağlanması maksadıyla geliştirilmiş olup, SIMPO Adreslenebilir Yangın İhbar Paneli bataryasının kapasitesini doğru bir şekilde belirlemeye yarar.

Hesaplayıcı, yangın ihbar sisteminde cihazların sayısına ve panelin etkinleştirilmiş giriş ve çıkışlarına bağlı olarak kullanılacak bataryanın minimum kapasitesini hızlı ve kolay bir şekilde belirlemeye imkan sunar.

Uygulama ayrıca ana besleme voltajının kesilmesi ve bir veya birkaç zonda yangın durumlarında batarya kapasite gereksiniminin de belirlenmesine olanak sağlar.

Hesaplayıcı ile çalışma

1. “Başlat” tuşuna basın– veri giriş alanlarına otomatik olarak varsayılan değerler yüklenecektir.

2. Çevrim sayısını girin – 1 veya 2.

3. Sisteme bağlı cihazların sayısını girin:

- Nöbetçi modu sütununa 1. ve 2. çevrim için öngörülen bütün cihazları yazın.

- YANGIN modu sütununa yangın durumda etkin olacak cihazların sayısını girin.

4. Panelin etkin haldeki giriş ve çıkışları için belirtilen sınırlar içerisinde değerler girin.

5. Yangın durumunda etkin olacak zonların sayısını girin.

6. Gerekli görülmesi halinde panelin nöbetçi modunda (EN54-14:2006 standardı gereğince en az 30 – 72 arası saat) ve alarm modunda (EN54-14:2006 standardı gereğince en az 0,5 saat) çalışması için varsayılan olarak belirlenen saat değerlerini düzeltin.

7. “Hesapla” tuşuna basın.

DİKKAT:

Hesaplayıcı sadece SIMPO panellerinin batarya kapasitelerinin hesaplanması için geliştirilmiştir.

ÖNEMLİ!

Hesaplanan akü bataryasının kapasitesi minimum kapasitedir. Bu demektir ki seçilen sistem için kullanılacak bataryanın kapasitesi hesaplanan kapasitenin üzerinde yakın bir değer olması gerektiğidir. Batarya eskidikçe kapasitesi düştüğünden kapasitenin yeterli kılınabilmesi için hesaplanan değerin %25 üstü kapasitede batarya seçilmesi tavsiye olunur. Örneğin, hesaplanan kapasite 30.3Аh ise, 38Аh kapasiteli batarya kullanılmalıdır.  

DİKKAT: Hesaplayıcıyı kullanabilmeniz için Flash Player’iniz olmalıdır.  Adobe Flash Player’ı ücretsiz indir.

Uygulama ayrıca buradan indirilebilir.

SIMPO PANEL: BATARYA KAPASITESINI HESAPLAMA - ONLINE

ТТЕ loop’lu IRIS/SIMPO Hesaplayıcı

Büyük ticari ve kamu binalarında yangın ihbar sistemleri söz konusu binaların yasallaştırılması için aranan en önemli şartlardan biridir.  Dedektör, aygıt ve sinyalizasyon cihazlarının doğru seçilip kurulması insan hayatı kurtarır ve değerli malvarlıklarını ciddi ve onarılamaz zararlardan korur.
İşte bu nedenle her yangın ihbar sisteminin doğru bir şekilde planlanması hem yangın ihbar donanımı seçimi açısından ve hem de sistemde kullanılacak kabloların uzunluğu ve kesitinin belirlenmesi açısından büyük önem arz eder.

Planlama aşamasında kabloların uzunluğunu ve kesitini önceden hesaplamak tasarımcıya kurulacak sistemin işlevselliğini değerlendirmesine ve sistemin iyileştirilmesi için gerekli değişiklikleri yapmasına imkan vermektedir.

Sistemin büyüklüğünün yanlış belirlenmesi ve gerektiğinden daha küçük kesitli kabloların kullanılması nedeniyle uygulamada yangın ihbar sistemlerinin verimsiz ve doğru olmayan bir şekilde çalıştığına birçok kez şahit olunmuştur.  Bu tür hatalardan kaçınmak için Teletek Electronics olarak bizler elektronik hesaplama programı tasarladık. Bu program bizim analog adresli ve adresli yangın ihbar panellerimizi kullanan yangın ihbar sistemi tasarımcılarına kabloların gerekli uzunluğunu ve kesitini önceden hesaplamalarına olanak vermektedir.

Bir yangın ihbar projesinin tüm noktaları belirlendikten sonra tasarımcı hatları kablolamak için ihtiyaç duyulan kabloları boyutlandırır.
Bu iki şekilde yapılabilir:
1. Çizimi yapılmış olan kabloların uzunluğunu ölçmek ve kesitini belirlemek;
2. Önceden belirlenen kablo kesitine göre kabloların çizimini yapmak.
Böylece ihtiyaç duyulan parametrelerden birini öğrendikten sonra kabloları boyutlandırabiliriz.

IRIS/SIMPO ТТЕ Loop Hesaplayıcısının Avantajları:

 • Sadece bir değer girilir;
 • Yanlış kablolamanın ve ardından gelen sistemdeki hataların (çift adres okuyamama ve dedektörlerin yanlış çalışması) önüne geçilir;
 • Kablo kesitinden dolayı maliyet düşüklüğü (örneğin yanlış kablolama oldukça küçük veya oldukça büyük kesitli kabloların kullanılmasından kaynaklanabilir).

 
DİKKAT: Hesaplayıcıyı kullanabilmeniz için Flash Player’iniz olmalıdır. Adobe Flash Player’ı ücretsiz indir.

Hesaplayıcı uygulamasını "Kütüphane" bölümünden indirebilir (kayıt gerektir) veya sitemiz üzerinden doğrudan kullanabilirsiniz.  

Hesaplayıcıyı site üzerinden kullanmak için buraya tıklayınız.

Can ARGUS GSM module be used with MAG series conventional alarm panels?

Argus GSM module is a universal device. It can be used with any device which provides a relay contact as an output signal.

This includes Intrusion panels, Fire panels, Access Control Systems or any other.

MAG panels have relays so ARGUS can transmit fire and fault signals.

Не открихте търсения отговот
Може да зададете вашите допълнителни въпроси към техническата подръжка.
Задай Въпрос