Bir distribütör bulun

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

/Визия

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Teletek Electronics EAD, bir sosyal sorumlu şirket olup, aşağıda sayılan alanlarda projelere destek verir ve bunların arkasında durur.

 • Sosyal sorumlu şirketlere destek
 • Dezavantajlı çocuklara destek
 • Okullara ve genç yeteneklere destek
 • Gönüllülük faaliyetlerine katılım
 • Ekoloji ve enerji verimliliği

Teletek Electronics EAD, faaliyetlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirme konusunda çaba sarf etmekte, önleme ilkesini uygulamakta ve faaliyetlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirmek için sistematik adımlar atmaktadır.

Okullara ve genç yeteneklere destek

 • Dezavantajlı insanlara burs vermek
 • Okullara uygulamalı dersler için alet ve malzeme yardımı yapmak
 • Ücretli stajların yürütülmesini sağlamak
 • Kabiliyetli genç insanları teşvik etmek

Sosyal Sorumlu şirketlere destek

 •  „Bılgarskata koleda“ kampanyasına katılım
 • Tıbbi donanım için maddi kaynak toplayan „Jılti stotinki“ kampanyasına aktif katılım
 • Yangın alarm uyarılarını tanıma ve nasıl hareket edileceği konusunda çocukların eğitilmiş olduğu Sofya’daki okul ve kreşlere yardım projesi kapsamında „Yangın ihbar donanımı” ürün bağışı kampanyasına katılım.

Dezavantajlı çocuklara destek

 • SOS Çocuk Köyler’ine yardım etmek
 • Her yıl Doganovo köyü çocuk evinden kendi çalışanlarımıza bayramda hediye ettiğimiz marteniçka satın almak
 • Çocuk evleri için elbise toplama organizasyonu